Javni poziv lastnikom in vodstvu Primorja Holding d.d., vodstvu Primorja d.d. ter največjim bankam upnicam Primorja Holding d.d. in Primorja d.d.

datum: 31.05.2012
kategorija: Sporočila za javnost

Kot župan Občine Ajdovščina in kot udeleženec raznih poskusov ohranitve Primorja javno pozivam lastnike ter vodstvo Primorja Holding d.d., vodstvo Primorja d.d. in največje banke upnice Primorja Holding d.d. ter Primorja d.d., da čim prej sprožijo in čim hitreje vodijo stečaj Primorja Holding d.d. ter Primorja d.d. Banke upnice pozivam, da oblikujejo konzorcij upnikov, ki bo od stečajnega upravitelja zahteval in uveljavljal, da vodi proces kontroliranega stečaja s ciljem, da se v čim večji meri nadaljuje ali čim prej ponovno zažene gradbena dejavnost Primorja d.d. v enem ali več novih podjetjih.

Mnogi, ki smo se trudili, da bi politiko prepričali, da podpre obstoj Primorja nismo bili uspešni. Še vedno sem prepričan, da bi srednjeročno in dolgoročno bil poseg za ohranitev Primorja bolj gospodaren, tako za »državne« banke, kot za državo. Na žalost niti vlada, niti banke, nimajo rezervnega kapitala za tak poseg, ampak rešujejo take probleme kratkoročno, tako rekoč po interesih od danes do jutri. Tak poseg tudi ni v duhu sedaj vladajoče politike, ki zagovarja nevmešavanje države v gospodarstvo in njen umik iz njega. Žal, da nisem in nismo že prej prišli do teh ugotovitev, da bi že prej zahtevali pospešen stečaj, kajti Primorje je vsak mesec bolj zadolženo, rubežniki odtujujejo opremo, organizacija dela slabi, kar vse dodatno otežuje obnovo dejavnosti Primorja.

Na stečaj Primorja čaka veliko interesentov z raznimi scenariji, nekateri gotovo z nameni, slabimi za občinsko skupnost in zaposlene v Primorju. Z vsemi močmi se bomo borili proti takim scenarijem. Občina bo podpirala tisti scenarij, ki bo po naši oceni v največji meri obetal obnovo dejavnosti Primorja in obnovo delovnih mest v čim večjem številu.

Župan Marjan Poljšak