Kako primerno zaščititi in vzdrževati vodovodno napeljavo

datum: 16.02.2012
kategorija: Obvestila

Razmere ob zadnji burji so bile izredne, nizke temperature so težave povzročale tudi na področju vodooskrbe. Izkazalo pa se je, da ob pravilno zavarovanih vodmernih jaških tudi ob tako ekstremnih razmerah ni bilo težav, zato so na Komunalno stanovanjski družbi pripravili nekaj nasvetov za pravilno vzdrževanje vodovodne napeljave.

V Vipavski dolini se, ob predpostavki normalnih razmer, gradnja vodovodnih priključkov izvaja na globini 60 - 70 cm globoko. Vodomerni jaški morajo biti veliki 80 krat 80 cm ter prav toliko tudi globoki. Za zimski čas je dovolj, da je pri objektih, ki se dnevno oskrbujejo s pitno vodo, vodomerni jašek po celotni površini prekrit s 15 cm debelo gradbeno izolacijsko folijo – dva kosa folije velikosti 80 krat 50 cm položite na način, da se prekrijeta. Lahko pa tudi na notranjo stran pokrova jaška prilepite stiropor debeline 5 cm, pri tem pazite, da zapolnite celotno vstopno odprtino.

V objektih, kjer se vode dlje časa ne uporablja, je najbolje vodovodni sistem pred zimo izprazniti in sicer tako, da zaprete ventil pred vodomerom, vodo pa iztočite na praznilni pipici na ventilu za vodomerom. Na ta način bo varen tudi vodomer, ker v njem ne bo več vode. Če voda ostane v sistemu, kljub zaščiti jaška ostaja vprašanje kako globoko bo mraz prodrl. Problem namreč lahko nastane v ceveh pred ali pa za vodomernim jaškom, in sicer v primeru če so te položene preplitvo ali pa niso dovolj izolirane. Voda začne zamrzovati na določenem mestu vodovoda, kjer je instalacija najbolj izpostavljena mrazu, nato se ledeni čep širi v obe smeri ter potiska vodo pred seboj. V kolikor nima prostora za umikanje, se v ukleščeni vodi pojavi izredno velik pritisk (tudi nad 100 bar), ki deformira cevi, oziroma poškoduje najšibkejše dele instalacije. V priključku je najšibkejši element vodomer. Če zmrzne voda v cevovodu na prehodu v hišo, se ne more širiti nazaj v instalacijo, ker ji tega ne dovoli nepovratni ventil v vodomeru. Zato se lahko zgodi, da v takem primeru vodomer poči, kljub temu da sam ni zamrznjen.
Druga rešitev za tovrstne priključke je, da je ena od pip v objektu ustrezno odprta, saj s tem omogoči dovolj veliko pretočnost vode.

POMEMBNO OPOZORILO LASTNIKOM HIŠNIH PRIKLJUČKOV

Uporabnike opozarjamo, da je priključek, vključno z vodomernim jaškom, v lasti in vzdrževanju uporabnika. Stroške, ki nastanejo na priključku zaradi poškodb, vključno zmrzovanja, ki so posledica neupoštevanja navodil o vzdrževanju vodomerov, mora plačati uporabnik.

Poleg tega, da so o obveznosti vzdrževanja vodomerov lastniki informirani že ob nameščanju oziroma menjavi le-teh, smo na potrebo po toplotni zaščiti vodomerov in napeljav uporabnike preko medijev dodatno opozarjali ob začetku in med celotnim obdobjem zaostrenih vremenskih razmer. Obenem smo v teh obvestilih predlagali tudi določene ukrepe v izogib morebitnim nevšečnostim ter posledično tudi stroškom.

Večina potrošnikov je te navodila upoštevala in vodovodno napeljavo zaščitila pred poškodbami, glede na izvedene intervencije in pregled stanja na terenu, pa bo po naših ocenah kljub temu poškodovanih od 120 - 150 vodomerov.

Vodja enote VODOVODI
Aleš Brecelj