Cevi so pokale

datum: 16.02.2012
kategorija: Novice

Huda zima je pokazala zobe tudi na področju oskrbe s pitno vodo, zato so imeli ogromno težav na Ajdovski Komunalno stanovanjski družbi, opozarjajo pa, da se bodo prave težave šele pokazale.
V desetih dneh so delavci ajdovske KSD opravili preko 100 intervencij! Mraz namreč prodira vsak dan globlje. Po tednu dni stalne temperature -5°C ob burji tako prodre tudi do 40 cm globoko, če takšne razmere vztrajajo, še dlje. Na Predmeji je bila po desetih dneh zemlja zmrznjena 60 cm globoko!

Burja, februar 2012 Največ težav je v primerih, kjer ni bilo porabe vode, ali je bila ta zelo majhna in so bili prostori slabo ogrevani. Najbolj izpostavljeni so bili vikendi, novogradnje ali pa enostanovanjski objekti. Mraz je najprej udaril po začasnih vodnih priključkih na gradbiščih, ki niso bili primerno zaščiteni.
Poudariti velja, da se bo velik del posledic tokratne zime na vodovodnih napeljavah verjetno pokazal šele ob otoplitvi, ko se bo zaledenela voda v ceveh odtalila. Največ težav se pričakuje v zaprtih gospodarskih objektih, ki zaradi neuporabe niso ogrevani.
Poudariti je potrebno, da se bo velik del posledic tokratne zime na vodovodnih napeljavah verjetno pokazal šele ob otoplitvi, ko se bo zaledenela voda v ceveh odtalila. Zelo problematični glede tega so lahko trenutno zaprti gospodarski objekti, kjer nihče ne dela in zato prostori niso ogrevani.
Najbolj negotova je bila in bo verjetno še nekaj dni oskrba z vodo na področju Gore. Mraz je bil tam najhujši, tu pa je tudi precej praznih objektov, tlak na priključkih pa je precej visok. To pa v primeru poškodb vodovoda pomeni tudi večje odtekanje – izgube vode. Problematika se kaže na zmrznjenih ceveh javnega omrežja profila 50 in celo 100 mm.
Dodatne težave so v času burje povzročali tudi izpadi elektrike, ki so povzročali težave na praktično vseh črpališčih. Oskrba iz nove vodarne Hubelj je bila težavna zaradi številnih vklopov in izklopov, saj je po vsakokratnem izklopu potreben nadzorovan vklop procesa preko sistema telemetrije.
Mraz in burja pa sta seveda tudi na svoj prvobitni način oteževala delo in intervencije, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina se je kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo trudila reševati najtežje probleme z vodarnami, črpališči in javnim omrežjem. Odmrzovanje instalacij in zamenjavo vodomerov so izvajali le v naseljenih objektih. Vse ostale težave bodo postopoma odpravljene z izboljšanjem vremena.