Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 27.10.2011
kategorija: Javni razpisiOBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava


Številka: 3528-24/2011
Datum: 27.10.2011


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBENa podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu Občine Ajdovščina objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

1. Avto klubu Ajdovščina iz Ajdovščina, Goriška cesta 1 se odda v najem garažo št. 2,v izmeri 54 m2 v Šturskem parku v Ajdovščini za namene shranjevanja opreme kluba.

2. Najemno razmerje se sklepa za dobo 3 let z možnostjo podaljšanja. Občina lahko odpove najem z odpovednim rokom 3 mesecev, če bo potrebovala prostor za druge namene. Prostori ne izpolnjujejo pogojev za izračun najemnine po III. poglavju Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008) zato se višina najemnine določi na osnovi ocene cenilca in znaša 0,4 EUR/ m2/mesec.

3. Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z najemnikom, potem ko predhodno na spletu objavi namero za oddajo v najem v prvi točki opisane garaže v najem in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne najemne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis pod enakimi pogoji.TAJNIK
Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.