Povabilo bankam k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obrestni meri

datum: 20.04.2011
kategorija: Javni razpisi

Obcina Ajdovšcina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju stanovanjskih kreditov, kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in kreditov za investicije v kmetijstvu po subvencionirani obrestni meri.

Povabilo pogodbe za sodelovanje