Podpisana pogodba za izgradnjo kanalizacije v Budanjah, Dolenjah, Ustju in Lokavcu

datum: 14.04.2011
kategorija: Sporočila za javnost

V torek, 12. aprila 2011, je v prostorih Občine Ajdovščina potekala krajša slovesnost ob podpisu pogodbe za izgradnjo kanalizacije v Budanjah, Dolenjah, Ustju in Lokavcu. Dela se bodo izvajala v okviru skupnega projekta »Varovanje povodja reke Vipave«. Pogodbo bosta podpisala župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak in preko javnega razpisa izbran najugodnejši ponudnik, podjetje CPG d.d. Nova Gorica, ki ga bo zastopal direktor Jože Brecelj.

Podpis pogodbe za izgradnjo kanalizacije v več ajdovskih naseljih Občina Ajdovščina je za izvedbo projekta pridobila sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, osnovni namen investicije pa je varovanje in zaščita okolja ter vodnih virov z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda. Ob predstavitvi idejnega projekta so se ajdovski občinski svetniki odločali med dvema variantama ter se odločili za predlog izvedbe kanalizacije s priključitvijo na centralno ČN preko že zgrajenih primarnih kolektorjev, vsled izgradnje posameznih čistilnih naprav po naseljih. Tako bodo v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec zgrajeni glavni in sekundarni kanali s črpališči v skupni dolžini 8.043 m ter 370 hišnih priključkov. Vodi pa se bodo v končni fazi stekali do centralne čistine naprave v Ajdovščini. Podpis pogodbe za izgradnjo kanalizacije po več ajdovskih naseljih S pogodbo se izvajalec zavezuje za izgradnjo glavnih in sekundarnih kanalov s črpališči, medtem ko bodo hišni priključki predmet nove pogodbe.
Vrednost pogodbenih del znaša 1.095.441,32 evra brez DDV. Naložbo sofinancira SVLR iz ESRR v višini 1.043.604,50 evra, razlika pa se krije iz sredstev občinskega proračuna.
Ocenjena vrednost celotnega projekta s hišnimi priključki znaša po projektantskih ocenah 1.920.787 evra.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenije - Italija 2007 - 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Občina Ajdovščina