Podpisana pogodba za izvedbo intervencijske ceste preko plazu Stogovce

datum: 22.10.2010
kategorija: Sporočila za javnost

Na Občini Ajdovščina je bila danes podpisana pogodba za izvedbo intervencijske ceste Gorenje – Resslova cesta – nad plazom Stogovce – zajetje Skuk. Pogodba sta podpisala župan Marjan Poljšak in Jože Brecelj, direktor podjetja CPG Nova Gorica, ki je oddalo najugodnejšo ponudbo. Postopek za izbiro izvajalca je Občina Ajdovščina uvedla skladno s Sklepom za izvajanje intervencijskih ukrepov na plazu Stogovce, ki ga je izdal poveljnik Civilne zaščite Občine Ajdovščina Igor Benko 13. oktobra letos. Poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite je bil prisoten tudi na današnjem podpisu pogodbe.

Župan Marjan Poljšak in direktor podjetja CPG Nova Gorica Jože Brecelj sta ob pristnosti poveljnika občinskega štaba CZ Igorja Benka podpisala pogodbo za izvedbo intervencijske ceste preko plazu Stogovce Podjetje bo z deli pričelo takoj, v sklopu pogodbe bo urejenih 4 km interventne ceste, deloma na novo, deloma pa po obstoječih javnih poteh. Vrednost pogodbe je dobrih 60.000 evrov, rok izvedbe pa tri tedne po pričetku del. Čim prejšnja ureditev interventne ceste na območju, kjer je letošnje septembrsko deževje povzročilo zdrs plazu Stogovce, ki je s seboj potegnil tudi slab kilometer ceste med Lokavcem in Predmejo, je nujna iz več razlogov. Cesta na Goro bo urejena v treh tednih Omogočala bo namreč dostop do plazu Slano blato, pa tudi do črpališča Skuk, ki trenutno deluje s pomočjo agregata. Ne nazadnje pa bodo interventna cesta služila tudi prebivalcem Gore.

Občina Ajdovščina