Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2010/2011

datum: 13.09.2010
kategorija: Sporočila za javnost

Objava: 10. 9. 2010Rok za oddajo vlog: 8. 10. 2010
Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2010/2011 je namenjen dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju Goriške regije.

Štipendije bodo podeljene dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih so delodajalci izrazili interes, opredeljen v vlogi na javni poziv. Za šolsko/študijsko leto 2010/2011 je 26 delodajalcev iz Goriške statistične regije skupaj razpisalo 172 štipendij. Dijakom je namenjenih 80 štipendij, dodiplomskim študentom 91 štipendij, za podiplomske študente pa je razpisana ena štipendija.

Rok za oddajo vlog je 8. oktober 2010.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu, postopek izbora kandidatov, načini in rok prijave, delodajalci in razpisane štipendije ter vsa ostala določila so podrobneje opredeljena v javnem razpisu - povezava na razpis.

Informacije: Posoški razvojni center - Marjetka Čopi (tel. št.: 05/38-41-516 (ali -500), e-pošta: marjetka.copi@prc.si)


Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: "Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti" in v okviru prednostne usmeritve "Štipendijske sheme".