Pomožni objekt na športnem igrišču v Batujah

datum: 20.07.2010
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina je na Portalu javnih naročil pod zap. št. NMV904/2010 dne 20.07.2010 objavila javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izgradnjo pomožnega objekta na športnem igrišču v Batujah. Naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Naročnik bo v skladu z 2. odstavkom 30.a člena Zakona o javnem naročanju v postopek vključil tudi pogajanja.

Rok za oddajo ponudbe je do 30.07.2010 do 9:00 ure. Odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 9:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Vprašanja lahko ponudniki postavljajo le preko Portala javnih naročil.

Razpisna dokumentacija

Popis del