V pripravi nov davek na nepremičnine

datum: 20.07.2010
kategorija: Obvestila

V pripravi je zakon o davku na nepremičnine. Namen zakona je posodobiti sistem obdavčevanja nepremičnin in nadomestiti trenutno veljavne dajatve na tem področju, to je davek na nepremičnine, ki se odmerja v skladu z Zakonom o davkih občanov, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se odmerja v skladu s predpisi o urejanju prostora in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmera na podlagi Zakona o gozdovih. Temeljni namen torej ni splošno zvišanje obdavčitve nepremičnin ampak nadomestitev sedanjih dveh dajatev z enotno sodobno dajatvijo, ki bo po predlogu zakona ostala prihodek občin.

Ministrstvo za finance RS je na svojem spletišču objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z novim zakonom – kliknite za ogled.