Na Otlici veselje ob novi telovadnici, šola tudi energetsko varčnejša

datum: 22.06.2010
kategorija: Sporočila za javnost

Otliški šolarji že od decembra 2009 telovadijo v novi telovadnici, urejeni v prizidku šole, čeprav je bila zadnja oprema namešča še v teh zadnjih predpočitniških dneh, tik pred uradnim odprtjem, v ponedeljek, 21. junija 2010.
Prav šolarji so si najbolj želeli novih, sodobnih prostorov, zato so se pri pripravi slovesnosti zelo potrudili – bilo je lepo, prijetno in simpatično.

Nov prizidek OŠ Otlica, v katerem je urejena telovadnicaNa proslavi so spregovorili župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak, predstavnik izvajalca, podjetja Primorje in gostitelj – ravnatelj OŠ Otlica Rajko Ipavec, ki pa se ob koncu velikega in uspešno izpeljanega projekta poslavlja od šole in Otlice. Blagoslov prizidka je tik pred rezanjem traku opravil domači župnik Matej Kobal.
Slovesni sprevod na poti do vhoda nove telovadnice OŠ OtlicaObjekt šole je bil zgrajen v letu 1980. Skozi čas pa se je izkazalo, da je hiša zaradi ostrih klimatskih pogojev neustrezno izolirana. Vedno glasnejša je bila tudi želja ter ne nazadnje potreba po telovadnici ter še nekaterih drugih prostorih, ki jih zahtevajo smernice Ministrstva za šolstvo in šport. Zato se je Občina Ajdovščina odločila, da dogradi manjkajoče prostore ter hkrati energetsko obnovi objekt.
Trak so prerezali predstavnik izvajalca, podjetja Primorje, Robert Brajdih, župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak in ravnatelj OŠ Otica Rajko Ipavec Projekti so bili izdelani v začetku leta 2009, že v marcu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, mesec kasneje pa se je pričela gradnja – gradilo je domače podjetje Primorje. V juniju 2009 se je pričela tudi energetska obnova obstoječega šolskega objekta. Gradnja in obnova sta bili zaključeni v decembru 2009, do končnega cilja je tako manjkala le še oprema, katere zadnji kosi se nameščajo prav v teh dneh.

Nova telovadnica v prizidku OŠ Otlica Investicija je obsegala:
- dozidavo telovadnice z osnovnim vadbenim prostorom za odbojkarsko igrišče nižje stopnje;
- zagotovitev vseh manjkajočih površin za pouk: učilnico za likovno vzgojo in tehniko s kabinetom, kabineta za gospodinjstvo in jezike, knjižnico z multimedijsko učilnico
- energetsko sanacijo objekta, ki je obsegala toplotno izolacijo fasade in strehe, zamenjavo oken ter prenovo kotlovnice obstoječega objekta za ogrevanje na plin.

V sklopu dozidave in energetske prenove je bilo urejenih tudi nekaj nujnih manjkajočih prostorov, kot na primer računalniška učilnica Vrednost del:
1. sklop – prizidek: 1.248.756,72 evra (fiksna cena "na ključ")
2. sklop – energetska sanacija: 412.942,22 evra (končna cena)
Nadzor: 14.400 evrov
Oprema: 68.000 evrov
Za izvedbo projekta je Občina Ajdovščina uspela pridobiti za 618.336 evrov sredstev SVRL, ostalo je pokril proračun Občine Ajdovščina.

Občina Ajdovščina