Koledar dogodkov

Dogodek: Muzikal BUMBARJI

Datum: 25.02.2024
Ura: 18:00

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina

Organizator: Slovenski Dijaški dom Simon Gregorčič v Gorici

Bumbarji Strašne zgodbe piše to težko življenje otrok. Otrok, ki staršev skoraj ne vidijo več, otrok, ki so zaradi pomanjkljive vzgoje razvili različne vrste odvisnosti, agresije in drugih težav. 

Muzikal Bumbarji, po knjižni predlogi zabavnih zgodb Peter Kušter Heinricha Hoffmanna, v priredbi Andreje Benedetič, pripoveduje zgodbe različnih otrok, ki se soočajo s številnimi težavami in problematiko današnje družbe. Humorno pripoved strašnih zgodb dopolnjujejo skladbe (songi), ki jih je za zgodbo scenarija pripravila Damjana Golavšek,

Bumbarji Muzikal je kolaž zgodb o otrocih sodobnega življenja. O mladih, ki se zaradi vedno bolj pogoste odsotnosti staršev in neprimerne vzgoje spremenijo v male zgage in lumpače - bumbarje. Ti nam v svojem svetu zmešnjave pojejo zgodbe v slikah o hiperaktivni Nini, vase zagledani Špeli, zlobnem Nikcu, ki muči živali, Janu, ki je obseden s telefonom, Gašperju, ki zavrača hrano in drugih porednežih, ki pa v sebi navsezadnje skrivajo zgolj željo po toplem objemu staršev in ljubezni. Muzikal na hudomušen in humoren način predstavi strašne zgodbe mladih posameznikov. 

Problematični otroci v muzikalu doživijo življenjsko lekcijo in se Bumbarji soočijo s svojo težavo. Nazadnje pa pridejo do spoznanja, da je življenje res težko, a s pomočjo oseb, ki nam nudijo podporo, zagotovo lepo in vredno, da v njem vsak najde svoj smisel.

Muzikal Bumbarji je nastal v sklopu gledališke in glasbene dejavnosti v Slovenskem Dijaškem dijaškem domu Simona Gregoričiča v Gorici. 

Otroci, ki v Italiji obiskujejo šolo s slovenskim učnim jezikom, ravno s tovrstnimi dejavnostmi na zabaven način krepijo in bogatijo rabo slovenskega jezika. Poleg tega pa so se vsi sodelujoči pri projektu Bumbarji preko omenjenega besedila predstave na nekoliko drugačen način srečali in soočili s specifičnimi temami, ki, žal, vedno pogosteje zaznamujejo njihov vsakdan. Mladi so se med pripravami na uprizoritev lahko pogovarjali o temah, kot so anoreksija, agresija oz. medvrstniško nasilje do sovrstnikov, hiperaktivnost ipd.

Muzikal je bil premierno uprizorjen maja 2023 v Kulturnem domu v Gorici.