Dramsko pevska skupina Zarja

Skupina Zarja je prvič nastopila januarja leta 2006, na prireditvi Društva upokojencev Ajdovščina, v okviru katerega skupina deluje.

 

 

Mentorica in voditeljica skupine je Jožica Mozetič.

Animatorka skupine je Nevenka Vidmar.

Kontakt: duajdovscina@siol.net

Društvo upokojencev Ajdovščina je  na svojih srečanjih pogrešalo predstave, ki bi popestrile dogajanje in tako se je 15. novembra 2005,  na pobudo Metke Marušič,  rodila »ZARJA«, ki jo vodi mentorica  Jožice Mozetič. Skupina je začela s petimi člani, sedaj pa sodeluje 11 pevk, 2  igralca ter 3 članice dramskega dela. Nad nami skrbno bdita  mentorica Jožica Mozetič, predsednica DU  Ajdovščine Metka Marušič ter voditeljica pevskega dela Marija Terčelj. Ker so članice tudi pevke iz ŽPZ Večernica, predstavo popestrijo tudi s pesmijo. Petje vpletemo v igro, ali pa zapojemo kot  zborček. Vsi sodelujoči smo člani Društva upokojencev  Ajdovščina in temu primernih let. Smo različnih poklicev: učiteljica, šivilja, frizerka, podjetnica, komercialist, kmetica, natakarica in to bogati naše delo in druženje.

V posebno veselje nam  je sodelovanje z učenci iz OŠ  Šturje, s katerimi smo pripravili dve predstavi z naslovom Bandima in Ličkanje, na temo starih običajev in medgeneracijskega sodelovanja.  S predstavama smo nastopali na  tudi Festivalu za 3. življenjsko obdobje  v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma , Benečiji in Koroškem. Predstave so skupno delo »Zarje« in OŠ Šturje.

Sodelujemo  na literarnih večerih, kjer prebiramo svoja in dela drugih avtorjev. Igramo kratka prizore s šaljivo vsebino, dve do tri nove v sezoni. Večino del napišejo članice skupine. Na šaljiv način se dotaknejo aktualnih tem današnjega časa, ali pa v igri obudijo že pozabljene običaje.  Rade zapojemo ljudske pesmi. Tudi v naprej bomo obdržali tak način delovanja.

Nastopamo po mnogih krajih Primorske, bili smo že v Kranjski gori, Gaberjah na Dolenjskem, Trbovljah, Ljubljani, Beneški Sloveniji. Udeležujemo pa se tudi nastopov v tujini, med najodmevnejšimi je gotovo nastop v Evropskem parlamentu ob fotografski razstavi lokavčana, dr. Evgena Bavčarja. Za naše delo smo bili tudi že nagrajeni  in sicer s srebrnim priznanjem na Folklornem poptovanju leta 2017, s strani Pokrajinske zveze društev upokojencev Severne Primorske pa smo prejeli plaketo. 

Z veseljem se odzovemo vsakemu povabili, ves trud pa je poplačan, ko je občinstvo zadovoljno in nasmejano.