S pobrateno občino Quiliano v nov projekt TIC

datum: 02.04.2024
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je bila skupaj s pobrateno občino Quiliano v Italiji uspešna pri prijavi novega projekta »TIC - Twinning In Community« na razpis programa CERV. Projekt bo okrepil prijateljstvo občin iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja in prispeval k medsebojnemu razumevanju in sodelovanju. Projekt povezuje jezikovne in kulturne raznolikosti obeh skupnosti tako, da otrokom pomaga pri učenju vrednot miru, solidarnosti, enotnosti, kohezije in evropskega povezovanja.

Nov projekt pobratenja skupnosti je bil izbran za sofinanciranje na razpisu programa CERV, ki je namenjen državljanom za zaščito in spodbudo pravic in vrednot Evropske unije,  kot so zapisane v pogodbah EU in Listini o temeljnih pravicah. Projekt predvideva izmenjavo dobrih praks, z namenom krepitve evropskega državljanstva z aktivnim sodelovanjem in praktičnim spoznavanjem obeh skupnosti.

V sklopu projekta se bosta izvedla dva dogodka, eden v Quilianu septembra 2024 in drugi v Ajdovščini maja 2025. Dogodka se bosta osredotočila na dobre prakse spodbujanja večje vključenosti mladih v demokratično življenje ter na širjenje bibliopedagoških izkušenj z namenom samostojne uporabe informacij najranljivejših skupin. Dogodka bosta vključevala skupinsko delo, simulacije in predstavitve pomembnih izkušenj, zahvaljujoč katerim bodo imeli tudi mladi priložnost deliti svoje ideje, razvijati radovednost, poslušanje in konstruktivno argumentirati in zagovarjati svoja mnenja.

Projekt bo med drugim ustvaril digitalni prostor za izmenjavo, ki bo zainteresiranim omogočil dostop do vseh informacij/vsebin, materialov in rezultatov delavnic in drugih vsebin z institucionalnih strani obeh sodelujočih občin. To bo omogočilo ne le spremljanje napredka projekta, ampak tudi sodelovanje na daljavo tistim, ki fizično ne bodo mogli sodelovati, in spodbudilo ustvarjanje novih prijateljstev v različnih jezikih. Verjamemo namreč, da bodo predstavljene izkušnje občin ponudile priložnost za osebno rast različnih vključenim ciljnim skupinam.

S projektom želimo ponuditi skupne načine za razvoj novih medgeneracijskih odnosov pobratenja, ki jih spodbuja tudi dober dialog o vlogi Evropske unije pri podpiranju miru in sodelovanja med narodi, v skladu z Agendo 2030.

 t