Ob kulturnem prazniku tudi razpis za kulturo

datum: 10.02.2019
kategorija: Novice

Tik pred slovenskim kulturnim praznikom je Občina Ajdovščina objavila tudi razpis za sofinanciranje izvajalcev na področju kulture. V nedavno sprejetem proračunu je za javne kulturne programe in projekte na področju kulture skupaj predvidenih 175 tisoč evrov. Prijave je treba oddati do petka, 8. marca 2019.

Kulturno delovanje v ajdovski občini je nadvse pestro, saj obsega glasbene, gledališke, lutkovne, folklorne, plesne, likovne, fotografske, recitacijske, literarne, filmske in video dejavnosti ter založništvo. Zanje skrbijo društva in zveze društev, zavodi in druge pravne osebe, posamezniki, samozaposleni v kulturi, uveljavljeni umetniki z referencami … Občina Ajdovščina z razpisom zajema širok spekter ustvarjanja, posredovanja in varovanja dobrin na področju kulture, tudi abonmajske ter druge ciklične gledališke in glasbene predstave. Za projekt s področja kulture se šteje tudi obnova in restavriranje nepremične kulturne dediščine. 

Prijave je treba oddati do petka, 8. marca 2019. Besedilo celotnega razpisa in vse potrebne priloge so  na spletni strani občine.