3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 04.05.2020
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v petek, 8. maja 2020, ob 15.30, v Dvorani prve slovenske vlade.

V petek, 8.maja 2020, ob 15.30. uri sklicujem 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v Dvorani prve slovenske vlade, z naslednjim dnevnim redom:

1.     Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o dispoziciji pozidave: Ajdovščina-Pale;

2.     Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ajdovščina v Upravni odbor Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina;

3.     Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

·       GRC Ajdovščina,

·       Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina,

·       Otroški vrtec Ajdovščina,

·       Lavričeva knjižnica Ajdovščina,

·       Pilonova galerija Ajdovščina,

·       Lekarna Ajdovščina,

·       Zdravstveni dom Ajdovščina,

·       Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, 

·       Osnovna šola Šturje Ajdovščina,

·       Osnovna šola Otlica,

·       Osnovna šola Col,

·       Osnovna šola Dobravlje,

·       Ljudska univerza Ajdovščina,

·       Zavod za šport Ajdovščina,

·       Razvojna agencija ROD Ajdovščina,

·       Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.

 

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015) se izredna seja sveta skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni rednih zasedanj, ali v času rednih zasedanj, kadar ni pogojev za sklic redne seje.

Gradivo za 3. izredno sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. Mnenja delovnih teles bodo dostopna po zasedanju odborov v petek 8. 5. 2020, hkrati s  čistopisom Sklepa o dispoziciji pozidave: Ajdovščina-Pale.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, l. r.,

 župan