17. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 17. aprila 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 08.04.2008
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 7. 4. 2008ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

17. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 17. aprila 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;

2. Sklep o oblikovanju medobčinskega centra za ravnanje z odpadki CERO Ajdovščina;
Umik tocke - CRO Dolga Poljana

3. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina:

Uvodna pojasnila

Otroski vrtec Ajdovscina
OS Danila Lokarja Ajdovščina
OS DobravljeOS ColOS Otlica
OS SturjeGlasbena šola AjdovščinaZavod za šport Ajdovščina;Ljudska univerza
Pilonova galerija– Lavričeva knjižnica Ajdovščina;-– Zdravstveni dom Ajdovščina;Lekarna Ajdovščina– Razvojna agencija ROD;
– Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
– Zdravstveni dom Ajdovščina;

4. Imenovanje direktorice Pilonove galerije Ajdovščina;

5. Prodaja deleža Veterinarske ambulante;

6. Premoženjsko pravne zadeve.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Zapisnik 16. redne seje ter gradivo za 4. točko boste prejeli naknadno.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.

VABLJENI:
- predstavniki Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina (2. točka),
- direktorji javnih zavodov (3. točka dnevnega reda)