12. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 24.02.2020
kategorija: Napovedi sej OS

12. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v četrtek, 5. marca, v prostorih Občine Ajdovščina.

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev poročila o izvajanju sklepov 9. redne seje, potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 10. redne seje, potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 11. redne seje, potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 2. izredne seje; Odgovori na vprašanja svetnikov

2. Informacije in pobude;

Dodatno gradivo: Informacija o nadomestnih volitvah v svet KS Predmeja 

3. Sklep o dispoziciji pozidave: stanovanjska soseska Ob Hublju;

Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja  

4. Sklep o dopolnitvi Sklepa o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Lokavcu L3 – Paljki;

Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja in sklepi 

5. Sklep o soglasju k zadolžitvi Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina;

Mnenje Odbora za finance 

6. Sklep o določitvi subvencij k cenam pomoči na domu - Domu starejših občanov Ajdovščina in poročili o izvajanju storitev pomoči na domu (DSO Ajdovščina, Zavod Pristan);

Mnenje Odbora za družbene zadeve 

7. Sklep o ukinitvi dela javne poti JP 501 621 »Meklavše«;

Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstva okolja ter krajevne skupnosti 

8. Sklepi o odvzemu statusa javno dobro;

Mnenje Odbora za okolje in prostor 

9. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje k imenovanju pomočnice direktorice CSD Severna Primorska, Enota Ajdovščina,

- Odstop člana Nadzornega odbora Občine Ajdovščina.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. Gradivo za 9. točko bo dosegljivo po zasedanju komisije, ravno tako mnenja pristojnih odborov k vsem ostalim točkam.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Tadej Beočanin, s. r., župan