16. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 12.10.2020
kategorija: Napovedi sej OS

16. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v četrtek, 22. oktobra, ob 15.30, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 15. redne seje, odgovori na vprašanja svetnikov;

Dodatno gradivo: Odgovor glede umestitve novega vrtca 

2. Informacije in pobude;

3. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020 - I. obravnava

   Sprememba proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 – I. obravnava;

Dodatno gradivo: Popravek predloga rebalansa in mnenje odborov 

4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Ajdovščina - I. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje pristojnih dveh odborov 

5. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Ajdovščina - I. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

6. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o dispozicije pozidave: Velike Žablje – Nad gradom;

Dodatno gradivo: Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 

7. Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina - Logistični center;

Dodatno gradivo: Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 

8. Sklep o dispoziciji pozidave:  Ajdovščina - Šturski park;

Dodatno gradivo: Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 

9. Sklepi o odvzemu statusa javno dobro;

10. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje - imenovanje ravnatelja/ice OŠ Col;

11. Sklep o seznanitvi s prometno študijo – ureditev križišča na obvoznici.

Rebalans proračuna pri točki 3. se na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) sprejme po hitrem postopku.

Pri točki 4. je predvidena prva obravnava odloka.

V kolikor pri točki 5. po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Zapisnik, gradivo za 10. točko, ter mnenja odborov oz. komisij vam bodo posredovana naknadno.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.  

Na ftp so dostopne še naslednje informacije: IP za projekt Hiša dobre volje Ajdovščina

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r.,

župan

Vabljeni:

K 4. točki – Uroš Košir - predstavnik podjetja Locus d.o.o.

K 5. točki – Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina

K 11. točki – APPIA d.o.o, Ljubljana – g. Goran Jovanovič