Javno naročilo Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije za objekt Vrtec Police Ajdovščina

datum: 29.07.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k sodelovanju v postopku izdelave natečajne rešitve in projektne dokumentacije za objekt Vrtec Police Ajdovščina

V okviru javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za objekt Vrtec Police Ajdovščina se izvaja tudi projektni natečaj na podlagi a) točke prvega odstavka 100. člena ZJN-3. Javno naročilo je poslano v objavo na portal javnih naročil in objavljeno pod zap. št. JN005460/2019-B01 ter v Dopolnilo k Uradnem ulistu Evropske unije, kjer je objavljeno pod zap. št. 2019/S 147-362102.

Rok za oddajo natečajnih elaboratov in ponudbe je do 16. 9. 2019, do 15. ure. Naročnik opozarja, da je potrebno del ponudbene dokumentacije predložiti v fizični obliki del pa v elektronski, in sicer preko informacijskega sistema eJN.

Udeleženci lahko z naročnikom kontaktirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 2. 9. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Natečajna naloga

Priloga 1: Splošno o vpisu v vrtec

Priloga 2: Tabela površin, 20 oddelkov

Priloga 3: Geodetski posnetek območja

Priloga 4.1: DOF

Priloga 4.2: DOF

Priloga 4.3: DOF

Priloga 4.4: DOF

Priloga 4.5: DOF

Priloga 5: Projektna dokumentacija za povezovalno cesto

Priloga 6: Povezovalna cesta - priključek

Priloga 7: Parkirišče - situacija

ESPD

Obrazci Word

Naročnik obvešča zainteresirane ponudnike, da je spremenil rok za oddajo ponudb ter rok za odpiranje ponudb, kot izhaja iz popravkov Dokumentacije JN.

Rok za oddajo ponudb je spremenjen na 23. 9. 2019, do 15. ure.

1. Popravek Dokumentacije JN

Objavljamo rizbe povezovalne ceste

DWG - povezovalna cesta