Javno naročilo Nadaljevanje GOI del na objektu : Glasbena šola Ajdovščina - Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja - stavba 2

datum: 03.09.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji javnega naročila za Nadaljevanje GOI del na objektu: Glasbena šola Ajdovščina - Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja – stavba 2

logo_MZI_m.jpglogo EKP CPS     

logo obcina.jpg                

 

 

Javno naročilo Nadaljevanje GOI del na objektu : Glasbena šola Ajdovščina - Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja - stavba 2 je objavljena na portalu javnih naročil pod zap. št. JN006037/2018-B01, z dne 3. 9. 2018.

Naložbo sofinancirata RepublikaSlovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Rok za oddajo ponudbe je do 2. 10. 2018, do 12. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Dne 10. 9. 2018, ob 9. uri, bo naročnik organiziral ogled objekta. Izven tega ogleda pa lahko ponudnik z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 24. 9. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna dokumentacija

Popisi - rekapitulacija

Popisi - elektro instalacije

Popisi - strojne instalacije

Popisi - GO dela

ESPD

Naročnik objavlja Zapisnik o ogledu objekta, ki je potekal dne 10. 9. 2018, JN006037/2018-K01, in je priloga dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:

Zapisnik o ogledu 10. 9. 2018

Naročnik 20. 9. 2018, pod objavo JN006037/2018-K2,  objavlja spremembe popisov za elektro in strojne instalacije:

Popisi - elektro instalacije 20. 9. 2018

Popisi - strojne instalacije 20. 9. 2018

Obrazci Word

Naročnik 21. 9. 2018, pod objavo JN006037/2018-K3, objavlja PZI strojnih in elektro instalacij:

PZI elektro instalacije - tehnično poročilo

PZI elektro instalacije - načrti

PZI strojne instalacije - tehnično poročilo

PZI strojne instalacije - načrti

Naročnik spreminja posamezne roke, kot izhaja iz objave JN006037/2018-K04, z dne 24. 9. 2018. Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 9. 10. 2018, do 12. ure (temu ustrezno je prilagojen tudi rok odpiranja ponudb), rok za postavljanje vprašanj, pa je podaljšan do 28. 9. 2018, do 12. ure.

Spremembe Dokumentacije JN z dne 24. 9. 2018 - spremembe oziroma uskladitve so obarvane z rdečo