Zunanji PR

datum: 25.02.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Zunanji PR.

Javno naročilo Zunanji PR je objavljeno na portalu janih naročil pod št. objave JN001063/2021-W01, z dne 25. 2. 2021.

Rok za oddajo ponudbe je do 12. 3. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 8. 3. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Obrazci Word.docx

ESPD

Naročnik objavlja popravek dokumentacije JN, objava JN001063/2021-K01, z dne 2. 3. 2021

Popravek Dokumentacije JN

Popravek obrazcev

Naročnik objavlja popravek dokumentacije JN, in sicer v delih, ki se nanašajo na roke za postavljanje vprašanj, predložitev in odpiranje ponudb. Rok za postavljanje vprašanj je podaljšan do 22. 3. 2021, do 12. ure, rok za oddajo ponudb pa se podaljšuje do 31. 3. 2021, do 9. ure, zaradi česar se zamakne tudi rok za odpiranje ponudb. Objava preko portala javnih naročil je dostopna na JN001063/2021-K01, z dne 11. 3. 2031.

2. Popravek Dokumentacije JN