Javno naročilo Pokopališče Črniče

datum: 04.02.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Pokopališče Črniče

Javno naročilo Pokošališče Črniče je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN000584/2021-W01, z dne 4. 2. 2021.

Rok za prejem ponudb je do 25. 2. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 17. 2. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi

Projektna dokumentacija

ESPD

Obrazci

PZI detajl sklopnih vrat