Javno naročilo Izgradnja pločnika Dobravlje

datum: 22.01.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izgradnja pločnika Dobravlje

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN000333/2021-W01, z dne 22. 1. 2021.

Rok za oddajo ponudbe je do 10. 2. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 4. 2. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi

Pregledna situacija

Gradbena situacija - 1

Gradbena situacija - 2

Prometna situacija

Detajl ograje 

ESPD

Obrazci Word

Statični izračun

Detajl plošče