Javno naročilo Odstranjevanje lesne zarasti na parceli nad Gojačami, Projekt VIPava (šifra operacije OP20.01929)

datum: 21.11.2018
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Odstranjevanje lesne zarasti na parceli nad Gojačami, Projekt VIPava (šifra operacije OP20.01929).

logo regionalni

Javno naročilo Odstranjevanje lesne zarasti na parceli nad Gojačami, Projekt VIPava (šifra operacije OP20.01929), je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. objave JN008011/2018-W001, z dne 21. 11. 2018.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo ponudbe je do 4. 12. 2018, do 10. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 28. 11. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Elaborat vlak (ZGS)

Odločba o odobritvi poseka (ZGS)

Soglasje (ZRSVN)

Kulturnovarstveno soglasje (ZVKDS)

Obrazci Word

ESPD

Naročnik objavlja dodatno gradivo - št. objave JN008011/2018-K01, z dne 27. 11. 2018.

Shapi