Sprejeti sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 13.03.2019
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

4. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 7. marca 2019, v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 3. redne seje, odgovori na vprašanja svetnikov;  Pojasnila v zvezi s sečnjo in izgranjo gozdnih vlak na cesti Lokavec - Predmeja; 

2. Informacije in pobude;

3. Poročilo PP Ajdovščina za območje občine Ajdovščina v letu 2018;

4. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina v letu 2018;

5. Pravilnik o spremembah pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina

6. Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici;

7. Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči na domu (DSO Ajdovščina, Zavod za socialno oskrbo Pristan);

8. Sklep o podaljšanju koncesije za zobozdravstvo;

9. Sklepa o potrditvi predloga spremembe občinske meje:

- Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Ajdovščina in Občino Vipava, priloga k sklepu in

- Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Ajdovščina in Občino Komenpriloga sklepu;

10. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

11. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- odstop člana sveta zavoda Zdravstvenega doma Ajdovščina in imenovanje novega člana

- odstop članice Nadzornega odbora občine Ajdovščina in imenovanje novega člana

- odstop članice Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

- odstop člana sveta zavoda - Zavoda za šport Ajdovščina

- odstop člana sveta zavoda – Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

- imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- imenovanje članov Odbora za finance in premoženjske zadeve

- imenovanje predsednika in člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

- imenovanje člana Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

- imenovanje predsednika Komisije za vloge in pobude občanov

- imenovanje članov Komisije za kmetijstvo

- imenovanje člana Odbora za družbene zadeve

- imenovanje članov Statutarno pravne komisije

- imenovanje predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za območje občine Ajdovščina

Dodatna alinea:

-  Soglasje k imenovanju v. d. direktorice GRC Ajdovščina