2. IZREDNA SEJA

datum: 14.06.2012
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2010
Datum: 14.06.2012ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 11. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

2. izredno sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 21.06.2012 ob 16.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Stanje v družbi Primorje d.d. (Poročilo bo podano ustno na seji);
2. Analiza stanja v ajdovskem gospodarstvu, brezposelnost, zaposlovanje,..;
3. Operativni načrt Občine Ajdovščina za reševanje nastale situacije.

31.05.2012 je skupina svetnikov vložila zahtevo za sklic izredne seje, ki jo je podpisalo 8 svetnikov. Termin izredne seje je usklajen s predlagatelji zahteve za sklic.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

Obenem vas ponovno vabimo, da se na isti dan, 21.06.2012 udeležite ob 12. uri otvoritve Vodarne Hubelj ter ob 15. uri otvoritve prostorov COBIK-a, slednje je tudi razlog za zamik pričetka seje.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.Vabljeni:
- k 1. točki: Robert BRAJDIH - Glavni izvršni direktor Primorje d.d.
- Ožbej MARC, Primorje d.d.