24. seja občinskega sveta, ki bo v sredo, 17. decembra 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 08.12.2008
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 5. 12. 2008


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

24. sejo občinskega sveta, ki bo v sredo, 17. decembra 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;

1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009; – I. obravnava;
- Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010; – I. obravnava;

3. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2009;

4. Letni izvedbeni program kulture za leto 2009;

5. Premoženjsko pravne zadeve.


V dogovoru z vodstvom Univerze v Novi Gorici vabim vse svetnice in svetnike na ogled Univerzitetnega središče Ajdovščina, Vipavska 11C. Predstavili nam bodo dejavnosti, odgovarjali na vprašanja in nam razkazali prostore. Zberemo se v 1. nadstropju v predavalnici Geoplin plinovodi pred sejo sveta, 17. 12. 2008, ob 14. uri

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.