3. izredna seja Sveta Občine Ajdovščina bo v četrtek 17.02.2005, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina

datum: 11.02.2005
kategorija: Napovedi sej OS

Svet Občine Ajdovščina se bo zbral zaradi problematike Kompresorske postaje Ajdovščina.

OBČINA AJDOVŠČINA
Svet Občine Ajdovščina


Številka: 069-1/02
Datum: 10.2.2005ČLANOM SVETA
OBČINE AJDOVŠČINA
Na osnovi 12. člena Poslovnika Sveta Občine Ajdovščina, na lastno pobudo in na predlog skupine svetnikov


sklicujem

3. izredno sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 17. februarja 2005, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6aPREDLOG DNEVNEGA REDA:1. Problematika predloga državnega lokacijskega načrta za kompresorsko postajo Ajdovščina

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si/svet.html.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Povzetek gradiva javne razgrnitve
Potek postopka izdelave državnega lokacijskega načrta
Opis pravnih možnosti
Odgovor na svetnišjko vprašanje g. KrašnaŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.VABLJENI:
- KS Budanje, Dolga Poljana, Žapuže, Planina, Ustje,
- predstavnik Geoplina.