Javna obravnava dopolnjenega prostorskega akta na območju Ribnika

datum: 04.07.2024
kategorija: Novice

Javna razprava o spremembah OPPN Ribnik SB II

V teku je javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD-2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ribnik SB II. Včeraj je v tej zadevi potekala tudi javna obravnava. Občanke in občani lahko svoje pripombe in predloge oddate še do 21. julija.

Včeraj je v prostorih Občine Ajdovščina potekala javna razprava o dopolnjenem osnutku SD-2 OPPN Ribnik SB II. Načrt se spreminja v malenkostih, ki so se pokazale pri projektiranju in gradnji objektov. Med drugim se s spremembami usklajuje koto pritličja oskrbovanih stanovanj, zagotavlja parkiranje na zunanjih površinah z nadstrešnicami, na katerih so predvidene sončne elektrarne, zagotavlja se prostore za otroški vrtec in gostinski lokal, širi se možnost izbora barv za fasade in podobno. Po pričakovanjih udeležba na javni razpravi ni bila velika, so pa prisotne občanke in občani lahko dobili odgovore na vsa svoja vprašanja.

Razprava je bila hitro zaključena, še vedno pa ste občanke in občani vabljeni k pregledu razgrnjenih dokumentov in podaji vaših pripomb in predlogov. Javna razgrnitev predloga sprememb prostorskega akta traja še do 21. julija. Oddelek za prostor na Občini Ajdovščina pa vam je vedno na voljo za vse informacije o načrtih za urejanje prostora na območju naše občine.