Dopolnjen osnutek SD-2 OPPN Ribnik SB II

21.06.2024

Po drugem javnem posvetu v zvezi z osnutkom Sprememb in dopolnitev 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II (v nadaljevanju: OPPN Ribnik SB II) je občina pridobila prva mnenja nosilcev urejanja prostora.

Pri projektiranju in gradnji objektov se je izkazala potreba po manjših spremembah in dopolnitvah OPPN, kot so: uskladitev kote pritličja oskrbovanih stanovanj ter zagotovitev parkiranja na zunanjih površinah, nadstrešnice nad parkirišči za sončne elektrarne, prostori za otroški vrtec in gostinski lokal, več možnosti pri izboru barv fasad ipd.

Postopek se zdaj nadaljuje z javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka OPPN, ki bo potekala od 21. junija do 21. julija 2024.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo potekala v sredo, 3. julija 2024, ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 

Javno naznanilo

Dopolnjen osnutek

Spremljajoče gradivo:

Povzetek za javnost

Mnenja

Elaborat ekonomike

Obrazložitev in spremembe odloka

Okoljsko poročilo

Poročilo o sodelovanju javnosti

Izsek iz veljavnega OPPN