LOKALNE VOLITVE 2014: Obvestilo - naknadne volitve v KS Kamnje - Potoče

V Krajevni skupnosti Kamnje - Potoče so zaradi premajhnega števila vloženih kandidatur razpisane naknadne volitve za svet Krajevne skupnosti Kamnje - Potoče.

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina obvešča krajane Krajevne skupnosti Kamnje – Potoče, da za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kamnje – Potoče ni bilo vloženih dovolj kandidatov, zato se glasovanje na rednih volitvah dne 5.10.2014 za člane sveta te krajevne skupnosti ne bo izvedlo.

Občinska volilna komisija je zato razpisala naknadne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kamnje – Potoče (Uradni list RS št. 67/2014), ki bodo v nedeljo,19.10.2014. Rok za oddajo kandidatur je petek, 3.10.2014 do 12. ure.

Obrazci za pripravo kandidature so na razpolago na vložišču Občine Ajdovščina in na spletni strani Občine Ajdovščina (www.ajdovscina.si). Za vse informacije v zvezi s tem se lahko obrnete na tajnico občinske volilne komisije (tel. 365 91 10).

Predsednik Občinske volilne komisije

Grozdan Šinigoj, univ. dipl. prav., l.r.

 

Obvestilo - naknadne volitve v svet KS Kamnje - Potoče                   

Obrazec - soglasje kandidata v svet KS 

Obrazec - kandidatura za volitve članov sveta KS s podpisi volivcev