Javno naročilo Sanacija ceste na Vodicah

datum: 08.06.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Sanacija ceste na Vodicah.

Javno naročilo Sanacija ceste na Vodicah je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN003788/2021-W01, z dne 8. 6. 2021.

Rok za oodajo ponudb je do 24. 6. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 18. 6. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi

Situacija

Obrazci dokumentacije

ESPD