Javno naročilo Nakup računalniške opreme

datum: 22.11.2018
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nakup računalniške opreme

Javno naročilo Nakup računalniške opreme je objevljeno na portalu javnih naročil pod zapo. št. JN008041/2018-W01, z dne 22. 11. 2018.

Rok za oddajo ponudbe je do 6. 12. 2018, do 10. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 29. 11. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Specifikacija opreme

Obrazci Word

ESPD

Naročnik objavlja popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, objava pod JN008041/2018-K01, z dne 26. 11. 2018.

Popravek dokumentacije JN

Popravljeni obrazci