Sprejeti sklepi 20. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 20.05.2021
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

20. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 15. in 16. aprila 2021, na daljavo.