Sprejeti sklepi 28. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 21.02.2018
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

28. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 1. februarja 2018, s pričetkom ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 27. redne seje;

2.    Informacije in pobude;

3.    Strategija prilagajanja kmetijstva občine Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018 - 2021;

4.    Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina;

5.    Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina;

6.    Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa;

7.    Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina;

8.    Popravek Odloka o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ;

9.    Sklep o spremembi trajanja koncesije za lekarniško dejavnost;

10.  Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra;

11.  Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2018;

12.  Imenovanja:

-       Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Col,

-       Odstop člana Statutarno pravne komisije ter imenovanje novega člana

-       Predlog kandidata za zastopnika pacientovih pravic