Sprejeti sklepi 20. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 31.01.2017
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

20. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 26. januarja, s pričetkom ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 19. redne seje;

2.    Informacije in pobude;

3.    Seznanitev s projektom »Zdrava občina za zdravo Slovenijo« za Občino Ajdovščina;

4.    Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

5.    Sklep spremembi sklepa o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

6.    Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina;

7.    Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina;

8.    Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Ajdovščina;

9.    Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ajdovščina;

10.  Program dela Občinskega sveta za leto  2017.