Sprejeti sklepi 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 11.11.2016
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

18. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 27. oktobra 2016, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnikov 17. redne in 2. izredne seje ter poročil o izvajanju sklepov 17. redne in 2. izredne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Sklep o sprejetju Strategije razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava 2016 -2030;

4. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacij javnih objektov v lasti občine Ajdovščina - 1. obravnava oziroma skrajšani postopek;

5. Sklep o spremembi projekta v Načrtu razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2016-2019;

6. Pravilnik o uporabi Dvorane 1. slovenske vlade v Ajdovščini - 1. obravnava oziroma skrajšani postopek;

7. Zaključno poročilo projekta Moja pobuda;

8. Imenovanja:

    - Soglasje - Imenovanje direktorja Zavoda za šport Ajdovščina,

    - Mnenje - Imenovanje ravnatelja Otroškega vrtca Ajdovščina,

    - Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Doma starejših občanov  Ajdovščina;

9. Sklepi o ukinitvi javnega dobra;

10. Sklep s stališčem Občine Ajdovščina o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS.