Sprejeti sklepi 33. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 07.01.2014
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

33. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 28. novembra 2013.

Zapisnik 32. redne seje

Zapisnik 3. izredne seje

Poročilo o izvajanju sklepov 32. redne seje

1.       Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina – 1. obravnava;

2.       Premoženjsko pravne zadeve;

Ustanovitev javnega dobrega v k.o. Ajdovščina (478-240/2013)

Ustanovitev javnega dobrega v k.o. Planina (478-270/2013-3)

Ustanovitev javnega dobrega v k.o. Šturje 478-271/2013-3

Nakup v k.o. Kamnje 478-205/2012-8

Prodaja v k.o. Vipavski Križ 478-178/2008-13

Prodaja v k.o. Ajdovščina 478-45/2013-8

Oddaja v najem - društvo Trillek 3528-13/2013-7

Oddaja v najem 3528-11/2013-5

Oddaja v najem 478-189/2013-17

3.       Obravnava problematike ravnanja z odpadki na območju občine Ajdovščina in obravnava Investicijskega programa (IP) Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica;

Sklep - razveljavitev sklepov

Sklep o potrditvi IP RCERO

Sklep RCERO

4.       Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Ajdovščina – 2. obravnava;

5.       Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina – 1. obravnava; (točka umaknjena)

6.       Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

7.       Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

8.       Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2014;

9.       Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

10.   Sklep o določitvi višine najemnine za javno komunalno infrastrukturo za leto 2014;

11.   Sklep o določitvi višine subvencije za vodovodne priključke;

12.   Poročila nadzornega odbora:

-         Pregled zaračunavanja in plačila najemnin za občinska stanovanja in poslovne prostore;

-         Pregled pravilnosti postopkov zaposlovanja  v GRC Ajdovščina;

-         Pregled zaračunavanju turističnih taks in taks od iger na srečo za leto 2012 ter namenske porabe pridobljenih sredstev iz tega naslova;

13.   Informacije in pobude.