Sprejeti sklepi 24. redne seje občinskega sveta

datum: 12.02.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 24. redni seji 31. januarja 2013 sprejel naslednje sklepe: