6. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 30.08.2017
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 6. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina.

Predlagam, da na pobudo župana Občine Jurong (Kitajska) in direktorja podjetja Pipistrel, potrdite sporazum o vzpostavitvi prijateljskih odnosov med Občino Ajdovščina in Občino Jurong iz Ljudske republike Kitajske.

Podpis sporazuma se bo izvedel v sredo, 6. 9. 2017, redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina pa bo šele 28. 9. 2017, zato zaradi pravočasne potrditve navedenega sporazuma sklicujem korespondenčno sejo z naslednjim dnevnim redom:

1. Sklep o vzpostavitvi prijateljskih odnosov med Občino Jurong iz Ljudske republike Kitajske in Občino Ajdovščina iz Republike Slovenije ter podpisu sporazuma med občinama.  

Predlog sklepa z obrazložitvijo v zvezi s predlaganim dnevnim redom je pripet napovedani točki. V zvezi s sklicem korespondenčne seje so izpolnjeni pogoji iz 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015). O sklicu korespondenčne seje je glasovalo 25 svetnikov, od tega jih je ZA sklic glasovalo 24, PROTI pa 1 svetnik.

Glasovanje o predlaganemu sklepu, poslanem po elektronski pošti, bo potekalo od srede, 30. 8. 2017, do četrtka, 31. 8. 2017, do 10. ure.  Glasujete tako, da posredujete svoj odgovor, ali o predlaganemu sklepu glasujete ZA ali PROTI. Glas lahko oddate po e-pošti na naslov obcina@ajdovscina.si, ali preko telefona (05) 365 91 10. O korespondenčni seji bo sestavljen zapisnik.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, s. r.