26. redna seja občinskega sveta

datum: 25.03.2013
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                              

Občinski svet  

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   25. 03. 2013    

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)  

sklicujem  

26. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 04. 04. 2013, ob 15.30 uri,  

v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

  1. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, d.o.o. - I. obravnava;
  2. DIIP in IP – Varovanje povodja reke Vipave II. faza – kanalizacija Budanje;
  3. Novelacija IP – Center za tretje življenjsko obdobje.              

 

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .  

V okviru 1. točke bo predstavljen celoten projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica.  

Gradivo za 2.  in 3. točko bo posredovano naknadno, predvidoma v četrtek, 28. 03. 2013.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

 

ŽUPAN   

Marjan POLJŠAK, l.r.  

 

Vabljeni:

-    k 1. točki – g. Zoran UŠAJ - Mestna občina Nova Gorica;

-    k 1. točki – g. Egon Stopar – Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.