Komisija za vloge in pobude občanov

Komisija za vloge in pobude občanov 2018 - 2022  

1. odstop, predsednik,

2. Valter Polanc, član,

3. Romana Potrata, članica.

Komisijo za vloge in pobude občanov ima predsednika in dva člana. Dva člana sta imenovana izmed članov občinskega sveta, eden pa je zunanji. 

Komisija obravnava vloge, pobude in pobude, ki jih občani in druge stranke v postopkih naslavljajo na občinski svet, predlaga občinskemu svetu sprejem ustreznih odločitev ter opravlja druge naloge po naročilu občinskega sveta.

Posredujte vloge in pobude preko e-pošte

Naslov:

Občina Ajdovščina

Za Komisijo za vloge in pobude občanov

Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina