Ceste so zajete

datum: 14.03.2023
kategorija: Novice

V preteklih mesecih se je na Ajdovskem za namen učinkovitejšega upravljanja in varstva občinskih cest ter prometa na njih izvedlo mobilno lasersko skeniranje in sferično fotografiranje cest. Pridobljeni podatki bodo služili tudi civilni zaščiti, ki bo v primeru intervencij z vnaprejšnjim (digitalnim) pregledom območja točno vedela, na kakšen teren se podaja.

tIzvedba terenskega dela zajema je bila izvedena v več dnevih, z vmesno prekinitvijo zaradi zagotavljanja ustreznih vremenskih pogojev. Takšno snemanje je namreč mogoče izvajati le, ko je kot sonca primeren za zajem posnetkov, snemanje pa mora biti izvedeno z zmanjšano hitrostjo. Na ta način je bilo skupno zajetih in posnetih 594,4 kilometra cest v obeh smereh, kar je 93 odstotkov vseh občinskih cest. 7 odstotkov cest ni bilo posnetih zaradi različnih razlogov, kot so preozka cesta, neprevozna pot, pešpot, pločniki, konec ceste ipd.

cesteNa podlagi vsega zajetega je bila izdelana pregledna karta, ki pooblaščenim dovoljuje prikaz podatkovnih podlag na karti ali iz zraka; z različico 2-D je mogoče prikazati talno in vertikalno prometno signalizacijo ter prometno opremo, izpisati podatke iz zemljiškega katastra in drugih slojev, prikazati komunalno infrastrukturo ali pa denimo meriti širine objektov. Program omogoča tudi 3-D laserske posnetke, kjer se lahko izrišejo panoramske fotografije, vezane na točno lokacijo, ali pa avtomatsko izračuna površina cest. Tako na karti kot tudi v 3-D različici je mogoče izvažati posamezne slike s komentarji ter uvažati točkovne linijske ali poligonske sloje.

Zahvaljujoč vsem izvedenim aktivnostim, je naše ceste in situacijo na njih zdaj mogoče pregledovati in optimizirati kar izpred računalniškega zaslona. Načrtuje pa se tudi že nadgradnja vsega omenjenega – terenskim aktivnostim bo namreč prav kmalu sledilo snemanje iz zraka.