V Lokavcu bo še naprej delovno!

datum: 18.01.2023
kategorija: Novice

Direkcija za infrastrukturo je z Občino Ajdovščina zasnovala projekt obnove vozišča in ureditev pločnika od potoka Grajšček do odcepa za Paljkovše v Lokavcu. Stroji bodo zabrneli v prihodnjem mesecu, predvidena je delna zapora, dela bodo zaključena predvidoma do konca avgusta.

zObčina Ajdovščina je pred dvema letoma intenzivno pristopila k projektu vzpostavitve pločnika na sicer precej obleganem odseku ceste od Grajška do Paljkovš. Cesta je zlasti v jutranjih konicah polna ranljivih skupin v cestnem prometu: pešcev in kolesarjev, zato so ustrezne površine za ureditev pločnika nujne. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij se je pridobilo vso potrebno projektno dokumentacijo in pred kratkim izbralo še izvajalca del. Projekt poteka pod okriljem Direkcije za infrastrukturo, ki je obnovi vozišča in vzpostavitvi pločnika namenila dobrih 670.000 evrov, občinski proračun bo dodal še nekaj več kot 180.000 evrov.  Pločnik bo zgrajen na več kot 500 metrih – sprva bo potekal na obeh straneh cestišča, nato pa preide na severno stran. Nov prehod za pešce bo povezoval obe strani pločnika in olajšal prehod šolarjev proti telovadnici. Načrtuje se tudi postavitev nove javne razsvetljave, odvodnjavanja ter postavitev avtobusnega postajališča neposredno na cestišču. V času del, ki so predvidena med februarjem in avgustom, bo uvedena delna prometna zapora. Investicija bo nared še pred začetkom jeseni.