Zimska služba že v akciji

datum: 23.11.2022
kategorija: Novice

Čaven si je že nadel belo kapo, zima je letos sicer pozno, vendarle silovito prišla tudi v naše kraje. Tudi zimska služba je že aktivirana, za prevoznost občinskih cest (javne in lokalne poti) po naši občini skrbi Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, medtem ko večje prometnice, ki so v domeni države, vzdržujejo državne službe.

Da je lokalna zimska služba nadvse učinkovita se je pokazalo v ponedeljek popoldan, ko je močno zametlo Goro, ceste pa so bile že med sneženjem plužene. Po dogovorjenih pravilih se ceste začne plužiti, ko je na cestišču več kot 10 cm snega, običajno pa se naši plugi lotijo čiščenja že prej. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina s svojim personalom in opremo čisti ceste po dolini, za poti po Gori pa skrbijo podizvajalci, ki so vešči zahtevnih razmer – daljših obdobij sneženja, ki jih običajno »oplemeniti« še burja, za njo pa ostajajo visoki snežni zameti.

Ob snežnih razmerah se najprej očisti pomembnejše lokalne ceste – zbirne mestne in krajevne ceste, kjer potekajo javni prevoz, šolske poti in podobno. Sledijo ostale lokalne ceste, ulice in krajevne ceste, zadnje pridejo na vrsto javne poti po krajevnih skupnostih, površine za pešce, parkirišča, kolesarske poti … Zaloge posipnega materiala so pripravljene, tako v centralnem skladišču Operativnega centra KSD Ajdovščina, kjer je trenutno na razpolago 50 m³ drobljenca in 80 ton soli (posipni material je sestavljen iz obeh materialov v razmerju 1 : 2 do 1 : 3). Polna so tudi namenska skladišča za posipni material na območju Gore, tako imenovane »solnice« so na Colu, Predmeji, v Vodicah, na Kovku, v Višnjah, v Žagoliču ter v Podkraju.

Iz Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina naprošajo občanke in občane, da poskrbimo za prehodnost javnih cest in poti. Pri opravljanju zimske službe namreč večkrat težave povzročajo neprimerno parkirana vozila, vegetacija, skladovnice drvi in električni pastirji, postavljeni v območju varovalnega pasu ceste. Prav tako obveščajo, da sporočajte zimski službi vse izredne dogodke, kot so zameti, plazovi in podrta drevesa.