Vabljeni na predstavitve dnevnega centra za starejše – Hiša dobre volje Ajdovščina

datum: 19.09.2022
kategorija: Novice

Dom upokojencev Nova Gorica bo oktobra 2022 odprl vrata Hiše dobre volje Ajdovščina, dnevnega centra za starejše, kamor ste vabljeni vsi tisti, ki si želite dobre družbe ali potrebujete pomoč, varstvo in oskrbo. Predstavitve novega centra za starejše bodo ta teden potekale na treh lokacijah, začenši že danes, s ponedeljkom, 19. septembra na Ljudski univerzi Ajdovščina. Vabljeni!

vHiša dobre volje v ajdovskih Palah je tik pred otvoritvijo. Skladna in lična podoba privablja od zunaj, prijaznost in gostoljubje pa bosta prišli do izraza tudi navznoter. Prostori so sodobno opremljeni, svetli in prostorni, kar omogoča izvajanje številnih dejavnosti in aktivnosti za kvalitetno preživljanje tretjega starostnega obdobja. Doma upokojencev Nova Gorica bo s Hišo dobre volje občankam in občanom nudil dnevno bivanje, socialno oskrbo, pomoč pri negi, organizirano prehrano (zajtrk, kosilo, prigrizke in napitke) ter različne razvedrilne aktivnosti (prilagojeno telesno vadbo, tematske in ustvarjalne delavnice, spominske vaje, sprehode itd.) ter veliko dobre volje, medsebojnega sprejemanja in razumevanja.

 

Za več informacij o poteku dnevnega varstva bodo za občanke in občane občine Ajdovščina potekale predstavitve na treh lokacijah, in sicer:

v ponedeljek, 19. 9. 22, ob 18. uri v Ljudski univerzi Ajdovščina (naslov: Stritarjeva ulica 1a, Ajdovščina),

v sredo, 21. 9. 22, ob 18. uri v prostorih PGD Col, (naslov: Col 78, Col) in

v četrtek, 22. 9. 22, ob 18. uri v prostorih KS Črniče – Ravne (naslov: Črniče 27, Črniče).

Za dodatne informacije glede storitve dnevnega varstva se lahko obrnete na Tino Krog, strokovno delavko na tel. št.:  051 605 699.

Projekt »Hiša dobre volje Ajdovščina« delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt se financira iz Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju  na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014 – 2020.

logo dom upokojencev nova gorica.pnglogoc