Dela ob Lokavščku za večjo poplavno varnost

datum: 02.08.2022
kategorija: Novice

Nizek vodostaj je v preteklih dneh omogočil podjetju Hidrotehnik vzdrževalna dela ob Lokavščku, ki so namenjena odstranjevanju prodnatih naplavin, slednje namreč zlasti v zimskem obdobju povzročajo poplave. Dela potekajo na poplavno najbolj izpostavljenih območjih vzdolž Lokavščka.

Ribiška družina Ajdovščina je pred začetkom del za večjo poplavno varnost opravila odlov rib, da lahko dela ob  Lokavščku nemoteno potekajo. Odstranjujejo se prodnate naplavine, ki zmanjšujejo presek pretoka. Vzdrževalna dela potekajo pod okriljem podjetja Hidrotehnik ob nizkem vodostaju z namenom odstranitve naplavin, kar bo omogočilo večji pretok vode. Slednje je bistveno zlasti ob večjih deževjih, ko bi utegnila voda prestopiti bregove in okoliškim prebivalcem in lastnikom zemljišč povzročiti škodo.