Občina Ajdovščina z najnižjimi cenami javnih storitev v regiji

datum: 21.06.2022
kategorija: Novice

Raziskava o cenah občinskih storitev, ki jo je izvedlo Računsko sodišče, je prikazala kar nekaj spodbudnih podatkov za ajdovsko občino. Po kakovosti in cenovni dostopnosti javnih storitev je Občina Ajdovščina najugodnejša v regiji. Na državni ravni pa smo med 10 % občin z najnižjimi cenami javnih storitev.

Cene, ki jih občani plačujejo za občinske storitve (pitna voda, vrtec, odvoz komunalnih odpadkov … ), se med posameznimi občinami razlikujejo, pri čemer so razlike pogosto tudi znatne. Odvisne so od različnih dejavnikov – kakovosti storitve, učinkovitosti zagotavljanja storitve, obsega infrastrukture … Z namenom vzpostavitve boljše preglednosti, in s tem izhodišča za preverjanje ter izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izvajanja storitev, je Računsko sodišče izvedlo raziskavo o cenah izbranih občinskih storitev. Vključili so cene programov vrtca, oskrbe s pitno vodo, storitve s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja greznice, ravnanja s komunalnimi odpadki, upoštevali so tudi ceno komunalnega prispevka, NUSZ-ja, prispevek za turistično takso, članarino za knjižnico, grobnino in neprofitno  najemnino. Za večino teh storitev vsaka občina (v okviru predpisov) določi ceno, ki jo morajo za njihovo zagotavljanje plačati uporabniki. Anketa  je prikazala, da se cene med občinami znatno razlikujejo. Najmanjše razlike med občinskimi cenami so pri polnih cenah programov vrtcev, največje pa na področju komunalnega prispevka. Vsi podatki o cenah so dostopni v tej tabeli.

Občina Ajdovščina je v sklopu celotne raziskave dosegla odličen rezultat – imamo najcenejše javne storitve v regiji  in spadamo med  10 % občin z najnižjimi cenami javnih storitev v  državi. Dosegli smo 19. mesto (vseh občin v državi je 212).

 

Vzpodbudnega rezultata, ki izkazuje vzpodbudne bivanjske pogoje, se je razveselil tudi župan Tadej Beočanin: »Izjemno vesel in ponosen sem, da smo v regiji najcenejša občina, kar se tiče javnih storitev,  kar je z gotovostjo pokazatelj vzpodbudnih bivanjskih pogojev v naši skupnosti. Vsekakor je v interesu vsakega občana pa tudi Občine in občinskih javnih zavodov, ki storitve nudijo, da so te čim bolj ugodne, pri čemer mora biti osnovno vodilo visoka kakovost in zagotavljanje ustrezne kvalitete. Z vidika javnih financ in drugih storitev, ki jih zagotavlja Občina, pa morajo biti tudi finančno vzdržne. K visoki kvaliteti bivanja in dostopnim javnim storitvam bomo stremeli tudi v prihodnje. Hvala in čestitka vsem, ki k temu pripomorete.«