Enostavna rešitev za veliko težavo

datum: 08.06.2022
kategorija: Novice

Ob urejanju površin za kolesarje in pešce v mestu se je izkazalo, da po standardih urejene taktilne oznake niso v pomoč slepim in slabovidnim. Problem je že odpravljen z zelo enostavno rešitvijo.

Mesto Ajdovščina postaja vedno lepše. Ob glavni prometnici skozi Ajdovščino so speljane lepo urejene kolesarske steze in pločniki, ki jih od cestišča ločujejo gredice. Pri izgradnji se je nadvse skrbno pristopilo tudi k urejanju taktilnih oznak za slepe in slabovidne, v praksi pa se je izkazalo, da obstoječi standardi očitno niso najbolj ustrezni. Občino je na to opozoril eden od slabovidnih občanov, nato pa se je skupaj z njim preverilo situacijo. V želji mesto urediti čim lepše se je poravnalo vse robove med kolesarsko stezo, pločnikom in cvetlično gredico ali travnikom. Rob prometne površine pa je pomembna orientacijska točka, ki jo slepi in slabovidni lahko zaznavajo s pomočjo palice za slepe. Ta problem mestnih pločnikov je že rešen, delavci Komunalno stanovanjske družbe so namreč znižali gredice na robovih za višino robne granitne kocke ter s tem omogočili bistveno boljšo orientacijo slepim in slabovidnim.  

Obenem še sporočamo, da so tovrstna opozorila dobrodošla, tako kot tudi želje po dodatnih prilagoditvah. Vse nove občinske gradbene investicije vsebujejo vse potrebne prilagoditve, tako imajo na primer vsi na novo zgrajeni pločniki pravilno urejene klančine. Zaželene so tudi pobude iz krajevnih skupnosti – preverite pločnike in klančine na njih po vaseh in sporočite Občini, če jih je potrebno prilagoditi ali na novo urediti. To so majhne naložbe, ki lahko rešujejo velike težave.